Cho thuê xe cẩu thùng

Nếu có ai hỏi Cháu làm gì ? Chỉ có thể là Chí làm giàu nên cháu sớm nghix đến việc “cho thuê xe cẩu”

CÔNG TY VĂN TĂNG – Cho thuê các loại xe cẩu thùng, cẩu kato, cẩu đầu kéo

  • phục vụ công trình xây dựng
  • phục vụ thi công nhà xưởng
  • phục vụ vệ sinh kcn nhà máy
  • lắp máy, chở hàng…
xe cẩu kato Văn Tăng
Xe cẩu Văn Tăng 50 tấn
Xe cẩu Văn Tăng 0916357499
Xe cẩu Văn Tăng 10 tấn – cẩu người 20m 0916357499

Author Since: Jun 08, 2017

Related Post