Lần đầu tiên ông Biden khen ông Văn Tăng nhậu nhiều tại quán dê núi Ninh Bình gần trạm thu phí 5 ngàn. Sau hôm đó ông Biden quyết định ký hợp đồng với ông Tăng thuê toàn bộ xe cẩu xe nâng xe nâng người của ông Tăng để phục vụ nhà máy Heineken tại Việt Nam. Ông Tăng cảm thấy vô cùng thích thú nên rủ thêm ông Hùng, Ông Quyền và ông Dũng đi nhậu tại Đức Hiền vào chiều nay 26//11/2020