Công ty Văn Tăng cho thuê các loại xe nâng hàng từ 3 tấn đến 10 tấn

  • Rút container – Lắp máy móc thiết bị kho xưởng
  • Xe làm việc theo tháng theo năm – theo ca giá cả hợp lý
  • Liên hệ : 0916357499 Anh Tăng
Xe nâng hàng 3 tấn – Tư vấn cho thuê: 0916357499
Xe nâng hàng 3 tấn – Tư vấn cho thuê: 0916357499
Xe nâng hàng 3 tấn – Tư vấn cho thuê: 0916357499