Sản phẩm

Các sản phẩm của Cty Văn Tăng cung cấp cho quí khách hàng:

  • Cho thuê xe nâng người hiệu Genie ( GS2646 – GS3246 ) nâng người từ 8m đến 12m làm việc
  • Cho thuê xe cẩu thùng hiệu Hino ( Soosan 746L – UNIC 340 ) tải cầu 5 tấn đến 10 tấn.
  • Cho thuê xe nâng hàng hiệu TMC ( FD25 – FD100 ) sức nâng từ 2,5 tấn đến 10 tấn
  • Cho thuê cẩu người ( xe cẩu gắn giỏ nâng người ) độ cao từ 14m đến 22m làm việc.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế và qui cách của các loại phương tiện do cty Văn Tăng cung cấp.

0916357499
Xe nâng người GS3246 độ cao làm việc 12m
0916357499
Xe nâng hàng FD25 tấn chui container
0916357499
Xe nâng hàng FD25 sức nâng 3 tấn

 

0916357499
Xe cẩu người 14m làm việc