Giải trí - Âm Nhạc Thể thao
Huyền Thoại Chị Sứ – Phan Thị Ràng (1937-1962) Sáng tác Nhạc sĩ Văn Tăng

Phan Thị Ràng (1937 – 1962) tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang[1]. Bà là chiến sĩ được truy