Cho thuê xe cẩu thùng
Cho thuê xe nâng người GS5390

Cho thuê xe nâng người dạng cắt kéo 18m làm việc bánh địa hình GS5390