Cho thuê xe nâng người dạng cắt kéo 18m làm việc bánh địa hình GS5390 Genie

Liên hệ: Công ty Văn Tăng 0916357499

Genie GS-5390 scissor lift 20180827